Dret laboral i de família davant el COVID-19

En una etapa de desconcert i incertesa com la que estem vivint, la posada en comú entre tots els professionals de l’anàlisi de la informació que arriba als nostres despatxos a través dels mitjans i publicacions oficials i la seva posterior difusió, resulta transcendental per a intentar buidar els dubtes que acreixen la nostra inseguretat, potenciant la confiança que d’aquesta, segur, sortirem més fortes.

Des de Amamanta hem volgut aportar el nostre granet de sorra i compilar algunes qüestions pràctiques de l’àmbit del Dret Laboral i de Família poden ser útils.

A més del manteniment dels grups de suport a través de canals no presencials, com a advocada especialista en aquestes àrees del Dret us resumeixo a continuació el que considero pot resultar interessant, després de l’anàlisi del  RD 463/2020  de 14 de març, RDL 6/2020 de 10 de març i l’RDL 8/2020, del 17 del mateix mes de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19.

Incorporem a aquesta informació l’acta sobre l’acord de la Junta de Jutges de Família de València celebrada el dia 25 de març. En el document s’aclareixen els criteris a seguir per les famílies afectades en relació a separacions i custòdies durant l’estat d’alarma per COVID-19, aquest document permet aclarir els criteris a seguir per les famílies afectades, segons estableix la judicatura especialitzada valenciana.

Nuria Benito Ruiz- Abogada Col. 15.343 ICAV- juridico@amamanta.es