Taller de tallers (TDT)

Fent història

L’objectiu fundacional d’AMAMANTA, grup de suport a la lactància materna, és la creació i manteniment dels Tallers de Lactància en els Centres d’Atenció Primària.

Amamanta ofereix suport als tallers de lactància, promou un creixement en xarxa vertebrat per l’associació i ofereix als tallers documentació, materials i xarrades d’especialistes al taller. Tot això ho realitza a través del Taller de tallers de lactància (TDT) i la Vinculació.

El Taller de tallers es va iniciar a l’abril del 2009, després del Congrés de LM de la IHAN a Múrcia, i té el seu origen en les cinc Trobades de Tallers i grups de suport que Amamanta havia realitzat des del 2003. De forma quasi natural, a partir d’aqueixes trobades de tallers de lactància materna anuals, vam veure la necessitat que aquest tipus d’accions havien de tindre una major periodicitat. Així va sorgir el Taller de tallers: com una necessitat evolutiva per a consolidar la xarxa de suports a la lactància.

Objectius del Taller de Tallers

El seu objectiu general és catalitzar el procés de creació d’un nou taller i fer costat als ja formats assegurant la seua estabilitat. Conéixer a les persones que estan portant tallers, recollir les dificultats que se’ls presenten i donar solucions i idees entre els participants, compartir recursos i aprofitar les sinergies dels tallers ja existents per a promoure i donar suport a la creació de nous tallers en Centres de Salut.

Com funciona el Taller de Tallers

El Taller de Tallers es realitza cada dos mesos en la seu de’Amamanta a Vilamarxant (València).

Per a la seua realització se segueix la dinàmica pròpia del taller. Participen totes aquelles persones que estan a càrrec d’un taller o volen posar en marxa un.

A més de participar en el Taller de tallers, Amamanta ofereix la possibilitat als tallers de vincular-se a l’associació.

Què és un taller de lactància vinculat a Amamanta?

La vinculació implica un compromís de realitzar el taller seguint les directrius que marquem per a un correcte funcionament del taller, i que recollim en el document Protocol de taller de lactància y Protocol de taller virtual.

La persona que exerceix la vinculació (representant) es compromet a mantindre una comunicació amb l’associació i amb la resta de tallers d’Amamanta a través del TDT presencial i virtual.

Amamanta ofereix suport constant amb tots els mitjans al seu abast per a mantindre, promoure i promocionar els tallers que es vinculen.

Per a vincular un taller contacta amb la coordinadora de tallers: barbara@amamanta.es i envia-li signat el Compromís de vinculació.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *