EL CODI INTERNACIONAL DE COMERCIALITZACIÓ DE SUCCEDANIS DE LLET MATERNA

El Codi Internacional de Comercialització de Succedanis de Llet Materna va ser adoptat en 1981 per l’Assemblea Mundial de la Salut (AMS). El document va ser elaborat per l’OMS i UNICEF, després de consultar als governs, la indústria d’aliments infantils, associacions professionals i ONGs. Després de la seua aprovació hi ha hagut resolucions subseqüents i rellevants d’aquesta Assemblea que han aclarit, actualitzat i ampliat el Codi Internacional.
El Codi pretén promoure i fomentar la lactància materna com a base de la vida, amb beneficis per a la salut de la mare i la seua criatura a curt, mitjà i llarg termini, i protegir a totes les mares i als seus bebés de les pràctiques inapropiades de comercialització dels succedanis de la llet materna. Pretén assegurar que les mares reben informació adequada per part del personal de salut.
El Codi és un requeriment mínim que els països han de complir, perquè els poders públics han de vetlar per la salut dels seus ciutadans i protegir l’interés superior del menor.

Així, la indústria d’aliments infantils no deu:
• Donar subministraments gratuïts de llets artificials als hospitals;
• Promoure els seus productes al públic o al personal de la salut;
• Utilitzar imatges de bebés en les seues llets, biberons o tetines;
• Donar regals a les mares o treballadors de la salut;
• Donar mostres gratuïtes dels seus productes a la família;
• Promoure aliments infantils o begudes per a bebés menors de 6 mesos d’edat;
• Les etiquetes han d’estar en un llenguatge comprensible per a la mare i han d’incloure advertiments sobre les conseqüències de la seua utilització per a la salut.

Malgrat que els estats membres de la Unió Europea haurien d’implantar mecanismes sòlids per a vigilar el compliment del Codi, veiem que les empreses productores de succedanis de llet segueixen sense complir-lo. A Espanya només la IHAN vigila el seu compliment en hospitals i centres de salut acreditats o en fase d’acreditació.
El Codi està parcialment recollit en la legislació espanyola: Reial Decret 867/2008, de 23 de maig, per tant, incomplir-ho és poc ètic i a més és il·legal.
La ciutadania també pot contribuir al seu compliment DENUNCIANT la vulneració del Codi a través d’un enllaç de la pàgina web de la IBFAN (Xarxa Internacional de Grups Pro Alimentació Infantil) https://www.ibfan.org/monitoring/#1571440277103-d69bd344-a500

I com resumeix l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) en la seua guia elaborada en 2016:
“El Codi Internacional de Comercialització de Succedanis de Llet Materna és ‘un requeriment mínim’ que garanteix una nutrició segura i suficient, protegint i promovent la lactància natural i assegurant l’ús correcte dels succedanis quan siguen necessaris. És un compromís ètic que els diferents governs han d’implementar i legislar per a regular la comercialització d’aquests productes.
S’aplica a la comercialització de qualsevol dels succedanis de la llet materna: fórmules infantils, altres productes lactis (iogurts), cereals (en farinetes), tes i sucs per a lactants, llets ‘de seguiment’. Inclou a més, xuplons i biberons. No permet la donació de mostres a les mares. No permet la publicitat dels seus productes en els centres sanitaris. No permet donar mostres ni l’obsequi amb regals als professionals sanitaris.
Els professionals de la salut han de conéixer-ho i ser conscients de la seua obligació professional de complir-ho i vigilar el seu compliment.”

Amamanta com a part del seu Codi ètic, es compromet a complir amb el Codi de comercialització de succedanis de la llet.

Per a una informació més detallada sobre el Codi Internacional et deixem aquest document descarregable elaborat per la nostra advocada Nuria Benito Ruiz (de 30 de març de 2020).

https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/es/