La nostra tasca

Amamanta és un grup de suport a la lactància materna, on no deixem oblidats altres temes com la criança natural i el respecte a la dona i a la família.

Com a element diferenciador d’altres grups, Amamanta treballa des dels centres d’atenció primària i hospitals, al costat dels professionals sanitaris, per a aconseguir que es garantisca el foment i la promoció de la lactància materna des de la Sanitat Pública.

En l’actualitat, Amamanta pertany al Comité Executiu i al Comité Nacional de la IHAN. A més, forma part del projecte MIH Salut del departament de Salut Pública de València, amb tres de les nostres sòcies formades com a agents de salut de base comunitària que participen en aquest projecte.

Les activitats que desenvolupa Amamanta com a grup de suport s’engloben en quatre pilars fonamentals: Formació, Promoció, Voluntariat i Tallers de Lactància, sent els dos últims, referits al suport mare a mare, els més importants i als quals dedica una major atenció i esforç.

1. FORMACIÓ: Des d’Amamanta considerem molt important oferir informació i formació sobre lactància i temes relacionats amb la criança. La formació va dirigida tant a mares, com a professionals. S’organitzen:

 • Xarrades, seminaris i jornades. Comptant amb prestigiosos professionals com Carlos González, Rosa Jové, Maite Hernández, Adolfo Gómez Papí, entre altres.
 • Participació en cursos de Formadors en LM, a l’Hospital La Fe, el Clínic, etc., organitzats per l’EVES.
 • Participació en Congressos, com el Congrés Nacional de LM, Congrés de Matrones, Congrés de Fedalma, presentant ponències, comunicacions orals o pòsters.
 • Trobades de Tallers de Lactància i Grups de Suport.
 • Pràcticum de Psicologia Aplicada: Amamanta des del 2009, té signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de València, en virtut del qual els estudiants de psicologia poden realitzar les pràctiques de la seua carrera en els Tallers de lactància vinculats a Amamanta.
 • Curs d’Assessores en LM, acreditat per l’EVES i amb el reconeixement de la IHAN. Destinat fonamentalment a formar a mares responsables de tallers de lactància i a futures voluntàries hospitalàries. Aquesta és sens dubte l’activitat formativa més important que realitza l’associació.

2. PROMOCIÓ: Amamanta promociona la lactància materna a través de:

 • Pàgina web i xarxes socials com Facebook o Twitter. A més dels Fòrums dels tallers de Lactància.
 • Calendari d’Amamanta, a través del qual es promociona la imatge de la dona que alleta, donant un aspecte de naturalitat i bellesa.
 • Exposicions fotogràfiques itinerants.
 • Participació en vídeos promocionals, manuals de lactància, i mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa…).
 • Organització d’actes entorn de la celebració de la SMLM (Setmana Mundial de la Lactància Materna).
 • Projecte educatiu “La lactància al col·le”, l’objectiu d’aquest projecte és acostar la lactància materna als xiquets.
 • Confecció de nines Amamantitas.
 • Edició del llibre de poesia i il·lustració Versos y trazos, teta i abrazos.

3. VOLUNTARIAT: El Voluntariat Hospitalari consisteix en el suport a les dones des del moment del part fins a l’alta hospitalària. Les voluntàries, que són sòcies Assessores en LM, realitzen un taller en la planta de maternitat o visiten a les mares a la seua habitació, a petició d’aquestes o del personal sanitari. En l’actualitat el voluntariat es ve desenvolupant a l’Hospital La Fe de València i a l’Hospital de Manises.

4. TALLERS DE LACTÀNCIA: El taller és fruit de la participació i activitat de mares lactants que es reuneixen de manera periòdica en el centre de salut, tutelades per una assessora en LM, per a gaudir i viure amb goig l’experiència d’alletar. És un espai per a compartir dubtes, dificultats, solucions, aprendre tècniques i recursos. Allí les mares busquen i aconsegueixen juntes, mantindre la lactància materna de manera satisfactòria tot el temps que desitgen.

En l’apartat QUÈ FEM? Pots llegir amb més detall les activitats més importants que realitza Amamanta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *