COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

Donada la situació d’emergència climàtica i la urgència d’implementar mesures que frenen o eviten el canvi climàtic mitjançant la responsabilitat particular i institucional i el foment d’accions que reduïsquen la generació de residus i l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, Amamanta Grup de suport a la lactància materna, se suma al compromís d’adoptar mesures per a contribuir a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos en l’Agenda 2030, impulsats per Nacions Unides.

Objectiu 1 Posar fi a la pobresa en totes les seues formes a tot el món.

Objectiu 2: Posar fi a la fam i malnutrició infantil, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.

Amb la promoció de la lactància materna i el seu suport, garantim que el nounat opte a una alimentació suficient, nutritiva i adequada al seu desenvolupament durant tot el temps que dure la seua lactància, amb independència de la situació econòmica dels seus progenitors.

Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones en totes les edats.

Alletar implica un estil de vida saludable. Per a la mare perquè adquireix hàbits saludables, cuidant la seua alimentació i apartant-se del consum de substàncies tòxiques per a l’organisme. Per al bebé perquè rep un aliment natural i segur que li aporta tots els nutrients que necessita. A més, assenta el seu sistema immunitari, l’ajuda a previndre l’obesitat infantil alhora que li garanteix l’òptim desenvolupament, a més de protegir-li contra nombroses malalties i afeccions tant a curt com a mitjà i llarg termini. Per això, amb el foment de la lactància materna estem contribuint a aconseguir aquest objectiu.

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a totes les persones.

Des d’Amamanta ens comprometem a oferir formació al llarg de l’any, de manera desinteressada perquè puga estar a l’abast de qualsevol que el necessite, independentment de la situació o gènere, per a adquirir coneixements relatius a la lactància i a la criança.

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les xiquetes.

A través dels tallers de lactància treballem l’empoderament de la dona i la igualtat, generem un espai on la dona pot prendre consciència del seu cos i les seues capacitats com a persona, dona i mare. Els tallers ofereixen un espai de solidaritat i sororitat, de suport entre iguals, en els quals s’atén la diversitat i es poden detectar situacions de desprotecció, discriminació i violència de gènere que puga estar vivint la dona en el seu entorn més pròxim.

Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots.

Objectiu 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.

Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les persones.

Des del nostre departament d’assessorament jurídic vetlem perquè les dones no siguen víctimes de discriminació ni durant l’embaràs ni durant la lactància, per part dels seus ocupadors.

Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països

Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Des d’Amamanta ens comprometem a desenvolupar el projecte Espais Amics de la Lactància per a promocionar llocs que acullen, respecten i visibilitzen la lactància, a fi de crear barris i ciutats cuidadores de les mares, les seues criatures i les seues famílies.

Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

En fomentar la lactància materna, contribuïm a afavorir un consum i producció sostenibles. Amb ella, aconseguim la reducció de consum d’energia i aigua que s’utilitzen per a la producció de llets artificials i preparació de biberons. Reduïm les emissions de gasos contaminants que s’emeten tant en la fabricació com en el transport de llets artificials, i no generem residus que eliminar o reciclar.

Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Des d’Amamanta, a més de fomentar la lactància per a lluitar contra el canvi climàtic i aconseguir la sostenibilitat del planeta, com a organització amb consciència social, ens comprometem a altres mesures com són:
-La reducció d’utilització de papers i documents, que no siguen estrictament necessaris, fent ús de les tecnologies i certificats digitals per a aconseguir-ho.
-Reciclatge de paper, cartó i envasos.
-En esdeveniments, reunions, etc., deixem d’utilitzar plàstics, sent substituïts per material reutilitzable o cartó.

Objectiu 14: Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, les mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

Objectiu 15: Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, lluitar contra la desertificació, detindre i invertir la degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de la diversitat biològica

Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

La lactància materna fomenta un tipus de criança basada en el vincle, la qual cosa suposa societats més pacífiques i respectuoses entre els seus membres.

Objectiu 17: Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

https://amamanta.es/2020/07/la-setmana-mundial-de-la-lactancia-materna-2020-se-centra-en-limpacte-de-lalimentacio-infantil-en-el-medi-ambient/