La nostra cara més solidària

La nostra associació està integrada per persones VOLUNTÀRIES que amb una enorme generositat ofereixen suport a les mares des dels tallers de lactància en els centres d’atenció primària i en alguns dels hospitals de la província de València on, a més, participen en els seus comités de lactància. Les nostres sòcies formades com a Assessores de Lactància i/o com a Agents de Salut de Base Comunitària realitzen xarrades temàtiques gratuïtes per a les famílies en els tallers vinculats.

Totes les persones sòcies (homes, dones, i professionals) amb les seues quotes sostenen les activitats de l’associació, i permeten per tant que tot puga funcionar.

El 2020 inicia un projecte de col·laboració amb l’associació La Dinamo, que treballa amb adolescents en risc d’exclusió social, gestionen un Centre de dia d’inserció sociolaboral: FEMDINAMO, a Burjassot. És una iniciativa per a dones joves en situació de vulnerabilitat i pobresa.
Un dels seus programes fonamentals, amb el qual col·labora l’Institut Europeu de Salut Mental Perinatal, és MATERNANDO, d’atenció i cura bio-psicosocial a mares amb les seues criatures, que en aquestes edats troben moltes dificultats a trobar recursos i professionals adaptats a la seua situació. No tenim cap dubte que podem encaixar molt bé els nostres projectes i cooperar totes dues associacions.

Des de 2018 Amamanta col·labora econòmicament amb APILAM, Associació per a la Promoció i Investigació científica i cultural de la Lactància Materna, que entre un dels seus molts projectes importants té el de mantindre activa i actualitzada la seua pàgina web, e-lactancia.org, sobre la compatibilitat dels medicaments i la lactància materna, gràcies a la investigació de més de 25.000 fàrmacs, fitoteràpies, homeopatia i altres substàncies, per a analitzar el grau d’influència sobre la llet materna i recomanacions fonamentades en estudis científics.

També col·labora en altres projectes d’investigació com el que duu a terme l’equip d’investigació del CEU de Moncada “Estudi de l’estabilitat de la capacitat antimicrobiana de la llet humana durant la seua manipulació en els Bancs de Llet “, el de la Universitat de València sobre “Criança i Desenvolupament infantil”, etc.

D’altra banda, Amamanta participa en projectes solidaris, col·laborant amb diferents ONGs orientades al treball amb mares i amb la infància, ja siga de manera continuada, com és el cas del nostre projecte amb Alamuta Kafoo (una cooperativa de dones a Gàmbia que confeccionen i pinten teles); o en activitats puntuals, com amb la Fundació Solidària TAI (que duu a terme projectes educatius tant a nivell nacional com a Nepal), Ambala (amb l’hospital d’Ebomé a Camerun) o l’Associació Espanyola contra el Càncer.