PART I LACTÀNCIA

El part és el moment especial que posa punt final a l’embaràs i marca l’inici de la lactància materna. El desenvolupament del part influeix en l’establiment de la lactància. Un part induït, instrumentalitzat, molt medicat, amb situacions d’estrés per a la mare, o que acabe en cesària pot condicionar negativament la lactància.

Una cesària no implica necessàriament un retard en pujada de la llet, encara que sí que farà que la mare no estiga en el seu millor moment, i haurà de recuperar-se d’una operació important i dolorosa. Però el calostre està present i amb la demanda i succió del bebé la llet pujarà prompte.

Per tot això, el recomanable, és que la mare present el seu propi Pla de part, que vaja tranquil·la al moment del part, que trie la companyia amb la qual se senta millor, que pose pell amb pell al bebé tan prompte li ho permeten, i inicie la lactància en el mateix paritori o tan prompte arriben a l’habitació.

La primera hora després del naixement és el millor moment per a enganxar al bebé, de manera tranquil·la i respectant els seus temps es pot aconseguir que s’agafe per si sol. Molts bebés després d’aqueixa primera hora s’adormen i costa que després mostren interés.

Si la mare té padrina de lactància, ella o la seua parella, poden contactar amb la seua padrina per a explicar-li què tal ha anat el part i l’inici de la lactància, i tan prompte puguen és recomanable que acudisquen a un taller de lactància, igual que ho faran a les visites de la matrona o del seu pediatre.

EL PLA DE PART

El Pla de part, és un document que té el valor de consentiment informat, està reconegut pel Ministeri de Sanitat, i validat per la Llei 41/2002 de 14 de novembre, Llei Bàsica reguladora de l’Autonomia del Pacient.

Ha de ser tingut en compte per l’equip mèdic, respectar-lo i no rebutjar-lo, el Pla ha de ser considerat com una “ajuda per a l’equip professional que atén en el moment del part”. Recull la voluntat de la mare sobre les intervencions més habituals en el part, postpart i puerperi, inclosa l’alimentació del seu bebé en els primers dies.

Abans de res s’ha de protegir la salut de la mare i del bebé, però qualsevol variació en la voluntat manifestada per la mare en el seu pla per motius de seguretat, requereix que la mare siga informada i quedar reflectit en la seua història clínica.

És recomanable preparar el Pla de part entorn de la setmana 30 d’embaràs, amb l’assessorament de la matrona, presentant-lo en el SAIP de l’Hospital on li corresponga donar a llum. Portar dues còpies, una segellada serà per a la mare. En el moment de l’ingrés per al part, s’ha d’informar la matrona que l’atén de l’existència del Pla i mostrar-li la còpia. La mare pot en qualsevol moment del part revocar-lo totalment o parcialment de manera oral.

En la Cartilla de control d’embaràs hi ha un model de Pla de Part amb cinc apartats en els quals es pot triar les preferències durant el període de dilatació, expulsiu, quant a l’atenció al bebé i, en general, en tot el procés de part i naixement.

Punxant ací pots descarregar-te un model preparat per la nostra advocada Nuria Benito que pots adaptar a les teues necessitats i desitjos.

En temps actuals de COVID-19 és important que adaptes el teu Pla de part a la situació actual. En aquest apartat trobaràs tota la informació i un model de Pla adaptat a l’escenari actual que vivim.

Una altra informació que pot interessar-te:

Guia per a elaborar el Pla de part publicada pel Ministeri de Sanitat en 2011

Guia editada per la Generalitat Valenciana: Estratègia per a l’atenció del part normal a la Comunitat Valenciana

Pàgina web de El Parto es nuestro amb més informació sobre el Part i models de Pla de part. https://www.elpartoesnuestro.es/