Vacuna COVID-19 i lactància

L'arribada de la vacuna ha suscitat molta inquietud i dubtes sobre la seua compatibilitat amb la lactància materna. Diferents organitzacions que treballen per la lactància materna han reunit informació rellevant sobre aquesta qüestió.

<!-- /wp:paragraph...