Mil gràcies a Elvira Belda que ha estat donant suport incondicional durant l’inici del procés d’amamantar a Johanna. Els seus consells ens han servit moltíssim. Infinites gràcies de nou.

(*)Mil gracias a Elvira Belda que ha estado dando apoyo incondicional durante el inicio del proceso de amamantar a Johanna. Sus consejos nos han servido muchísimo. Infinitas gracias de nuevo.