JULIA PÉREZ

Col·labora en l’organització dels diferents esdeveniments que es realitzen durant tot l’any.