DÉBORAH MATA


Assessora de lactància. Responsable del taller de la Cañada, del taller virtual dels dilluns i voluntària a l’Hospital de Manises. Col·labora en l’organització dels diferents esdeveniments que es realitzen durant tot l’any. Forma part de la comissió del Calendari d’Amamanta.