BÀRBARA BIRIGAY

Assessora de lactància. S’encarrega de la gestió econòmica de l’associació. Coordinadora dels tallers de lactància junt a Magda. Ajuda i dona suport directe a la creació de nous tallers i dirigeix les reunions de tallers (TDT). Coordina les publicacions de la web i xarxes socials. Tresorera d’Amamanta des del 2002.