QÜESTIONARI D’OPINIÓ MARES USUÀRIES D’ESPAIS AMICS DE LA LACTÀNCIA

La teua opinió ens ajuda a millorar. Si has sigut usuària d’algun/alguns locals amics de la lactància, ens agradaria saber què tal ha sigut l’experiència, et deixem un breu qüestionari. Moltes gràcies.

  Nom i barri/municipi en el qual vius (opcional):

  1. Com vas conéixer els “Espais Amics de la Lactància”?
  XARXES SOCIALSMEDIS DE COMUNICACIÓPER ALTRA PERSONAPER L'ADHESIUALTRES
  Si has triat ALTRES, per favor especifica:

  2. Cóm valores la iniciativa?

  3. En quants locals diferents has pogut acudir i alletar al teu bebé?

  Recordes quins eren?

  4. Creus que és necessari que aquesta iniciativa s'expandisca a uns altres
  LOCALSBARRISMUNICIPIS
  On t'agradaria o quin local?

  5. Algun local ha tingut algun detall amb tu o acompanyant?

  Ens ho expliques?

  6. Algun local NO ha complit amb el publicitat?

  Què va passar?

  7. T'ha resultat senzill localitzar un espai on poder alletar al teu bebé?

  8. Com ho has trobat?
  MAPA WEBADHESIUALTRES

  9. La teua opinió ens importa i ens ajuda a millorar