Calendari Amamanta 2025. Bases per a participar

Comencem amb el que serà el Calendari de Lactància d’Amamanta en 2025. Si vols participar en el calendari com a model, consulta les bases i inscriu-te, el termini finalitza el 15 de març.

BASES CALENDARI AMAMANTA 2025

La fi de les següents bases és establir les condicions de participació en el calendari que anualment Amamanta realitza per a promoure la Lactància Materna.

1- Podran aparéixer en les fotografies del calendari tota persona que pertanga a l’associació i tinga la quota de l’any en curs al corrent de pagament.

2- S’establix un termini d’inscripció fins al 15 de març de 2024. Finalitzat este termini , no s’admetran noves inscripcions, a excepció del punt 4.

3- INSCRIPCIÓ MODELS 2025: La manera d’inscriure’s serà enviant un e-mail al compte inscripciones@amamanta.es indicant les dades següents:

  • Nom complet dels participants
  • Data de naixement dels participants
  • Telèfon de contacte
  • Adreça de correu electrònic
  • Taller de lactància al qual assistix

4- En el cas que en el termini previst, no es reunira el total de perfils necessaris per a la realització del calendari, s’obrirà un nou termini d’inscripció per a NO SÒCIES.

5- Totes les persones inscrites tindran contestació quan es resolga la selecció.

6- Les persones seleccionades coneixeran amb una antelació mínima de 7 dies l’emplaçament, dia i hora en què es realitzarà la sessió fotogràfica entre els mesos de maig i juliol de 2024.

7- Excepte causes alienes a Amamanta, com a condicions meteorològiques, etc. No es repetirà cap sessió, per la qual cosa si alguna participant no assistira a la seua cita, perdrà el dret a participar en el calendari present i futur.

8- Tota persona seleccionada ha de firmar un document de “Cessió d’imatge” que se’ls farà arribar anticipadament via e-mail, per a la lliure utilització de la fotografies a fi de promocionar la Lactància Materna des d’Amamanta i sense cap perjuí per a l’associació.

9- La participació en el calendari no implica cap retribució, entenent-se que les persones participants ho fan de manera totalment altruista.

10- El ser seleccionada i participar en alguna de les sessions fotogràfiques no assegura l’aparició en el calendari, ja que la decisió de selecció, edició i tractat final de les imatges serà presa per Amamanta.

11- Totes les participants rebran per part d’Amamanta i de manera gratuïta un exemplar del calendari.

12- La inscripció per a participar comporta l’acceptació íntegra d’estes BASES.