Enquesta per a usuàries de AMAMANTA. Mesurament del grau de satisfacció

Hem iniciat un treball investigació sobre la pràctica en l’assessorament voluntari del grup de suport a la lactància materna, per a les usuàries de Amamanta.

Per a dur-ho a terme necessitem que totes les persones que heu rebut el nostre suport, a través del voluntariat hospitalari, dels tallers setmanals, tant presencials com virtuals, o per qualsevol altre mitjà empleneu este qüestionari:

La vostra col·laboració ens resulta imprescindible per a obtindre informació sobre este tema. Els qüestionaris són anònims i els resultats només s’empraran amb finalitats d’investigació. Les respostes seran totalment confidencials i seran processades de manera anònima i a nivell global, mai de manera particular.

El qüestionari és molt curt, conté preguntes que proposen diverses opcions de resposta, entre les quals s’ha de triar la que millor s’adapte o adeqüe a la seua manera de pensar.

Per favor, contesta des d’este QR l’enquesta que AMAMANTA ha creat per a mesurar el grau de satisfacció de les usuàries. Gràcies per la teua col·laboració