Un any de Taller Virtual… dona per a molt

“TALLERS VIRTUALS, REINVENTANT L’ACOMPANYAMENT A MARES LACTANTS EN TEMPS DE LA COVID-19”

Des d’Amamanta es va implantar ràpidament una nova eina de promoció, divulgació i visibilització de la lactància materna, el 16 de març del 2020, quan es va decretar l’estat d’alarma per pandèmia, suspenent-se així la presencialitat dels tallers de lactància i el voluntariat en maternitat d’hospitals.
Tota aquesta activitat dels tallers virtuals va superar les expectatives inicials d’Amamanta, arribant-se a realitzar 8 tallers setmanals, secundats per 19 assessores, 2 infermeres pediàtriques i 8 matrones. On s’ha completat la formació docent d’estudiants del “Practicum de Psicologia”, residents de matrones, infermeria, pediatria i TCAE.
Durant l’any 2020 es van realitzar 300 tallers virtuals, amb quasi 3000 connexions, sent el grau de satisfacció de les mares tan gran que el 64% d’elles repetien connexió més d’una vegada (49% d’elles, dones embarassades) en diferents horaris i tenint, moltes d’elles, la sensació de pertinença i unió a un grup on reben un suport i escolta, que els nodreix i acompanya durant aquesta bonica etapa de la vida.
En aquests tallers, les mares es reconeixen en les vivències de les altres, s’acompanyen entre si i comparteixen incerteses i experiències felices, d’igual manera que en els tallers presencials.
Són espais d’igualtat i sororitat, per a donar i rebre suport emocional.
Finalment, destacar l’abast territorial dels tallers virtuals, sent major amb aquesta eina, ja que no sols s’han connectat mares locals, sinó també autonòmiques, nacionals i internacionals.
Totes aquestes xifres, han repercutit en Amamanta un increment de 100 sòcies noves, repartides per tot el món, que compensa molt el treball i esforç que, de manera voluntària, realitza aquest gran equip de treball dels tallers virtuals.