Arranca el Calendari Amamanta 2022

Com cada any, i després de l’èxit de “Poderoses”, la Comissió del Calendari Amamanta torna a posar-se en marxa per a preparar el Calendari del 2022.

Però per a això necessitem comptar amb el més important: les nostres fantàstiques models. Si vols ser una d’elles, apunta’t! A continuació tens les bases per a poder participar.

BASES DE PARTICIPACIÓ EN EL CALENDARI 2022

La fi de les següents bases és establir les condicions de participació en el calendari que anualment Amamanta realitza per a fomentar i promoure la Lactància Materna.

1- MODELS 2022: Podran aparéixer en les fotografies del calendari tots/es aquells/es mares i pares amb els seus fills/es lactants o embarassades sense límit d’edat, que siguen socis/es d’Amamanta i tinguen la quota de l’any en curs al corrent.

2- S’estableix un termini d’inscripció fins al 12 d’ABRIL de 2021. Finalitzat aquest termini, no s’admetran noves inscripcions, a excepció del punt 4.

3-INSCRIPCIÓ MODELS 2022: La manera d’inscriure’s serà enviant un e-mail al compte: inscripciones@amamanta.es indicant: nom i cognoms, nom i edat del fill/s participant, telèfons, mail i taller de lactància al qual s’assisteix.

4- En cas que en el termini previst, les persones inscrites no completaren el total de perfils necessaris per a la realització del calendari, s’obrirà un nou termini d’inscripció per a NO SOCIS/ES.

5- Les persones seleccionades seran avisades per e-mail amb una antelació mínima de 7 dies de l’emplaçament, hora i dia en què es realitzarà la sessió fotogràfica entre maig i juliol de 2021.

Perquè la sessió es programe definitivament ha d’haver-hi una resposta afirmativa per part dels interessats en un màxim de 48 hores. Si no responen, es donarà per nul·la la sol·licitud. Totes dues parts es comprometen a acudir la data fixada i de manera puntual a la sessió. Les persones no seleccionades seran avisades per mail.

6- Excepte causes alienes a l’organització, com a condicions meteorològiques, etc.. no es repetirà cap sessió, per la qual cosa si algun participant no assistira a la seua cita, perdrà el dret a participar en el calendari.

7- A la sessió fotogràfica, tots/es els participants hauran d’aportar signada una “cessió d’imatge” que se’ls farà arribar anticipadament via e-mail, per a la lliure utilització de les fotografies en el calendari referit en aquestes bases i sense cap perjudici per a l’Associació.

8- La participació en el calendari no implica cap retribució, entenent-se que les persones participants ho fan de manera totalment altruista.

9- El ser seleccionada i participar en una de les sessions fotogràfiques no assegura l’aparició en el calendari, ja que la decisió de selecció, edició i tractat final de les imatges serà presa per Amamanta i el/la fotògraf/a.

10- Tots/es els participants rebran per part d’Amamanta i de manera gratuïta un exemplar del calendari.

11-La inscripció per a participar comporta l’acceptació total d’aquestes bases