Alletar en públic

Quantes vegades ens hem sentit vigilades o “mirades” en els espais públics, piscines, jardins, etc., donant pit als nostres bebés? I si estem en un local o negoci privat? T’han convidat alguna vegada a ocultar-te o retirar-te per a fer-ho? Han arribat a expulsar-te? No et tapes. No et vages. No deixes de fer-ho. No els dones el poder de fer-te sentir malament. Per tí, pel teu bebé i per les mares que vindran.

A Espanya no hi ha una norma que prohibisca o limite el dret d’alletar en públic, ni tampoc en els negocis privats oberts al públic. En canvi sí que tenim regulació estatal i autonòmica (i per descomptat internacional), que reconeix la lactància com un dret del menor (i de la mare) i exigeix col·laboració dels poders públics per a la protecció dels interessos dels xiquets.

Si estàs en un espai públic, NINGÚ pot impedir que dones el pit al teu bebé. I si t’assetgen no dubtes a mantindre’t ferm i telefonar a la Policia si fa falta. Adverteix assertivament que no estàs fent res il·legal. ESTÀS EN EL TEU DRET. No ho oblides.

I si estàs en un establiment, botiga, piscina, cafeteria, etc, no poden escudar-se en el dret d’admissió. Aquest dret recollit en l’art. 24.2 de la Llei 7/1997 de 4 de juliol, faculta als amos d’un negoci a no admetre l’accés de determinats clients als seus negocis si aquests es comporten de manera violenta, produeixen molèsties al públic o als altres usuaris o alteren el normal desenvolupament de l’espectacle o activitat . Però serà un abús en l’exercici d’aquest dret si l’usa per a restringir l’accés de manera arbitrària o discriminatòria. Potser alimentar, calmar, abrigallar a una criatura pot considerar-se violent o molest? No has d’abandonar el local. Demana full de reclamacions (sabent que és obligatori que el tinguen i et deixen emplenar-lo, portant-te una còpia signada), i si és necessari i es mantenen ferms en la seua fustigació, avisa a la Policia. Exigeix que els agents que acudisquen estenguen acta de l’esdevingut, i amb ella i el full de reclamacions ves a l’Ajuntament que corresponga per a formular la queixa corresponent i a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de la localitat on el negoci es trobe (model de full de reclamacions descarregable)

I no oblides explicar-ho en xarxes socials. Perquè la informació és poder i la teua experiència pot ajudar a més famílies.

Tant de bo que mai et passe, tant de bo que no hages de passar per aqueix mal glop, però si et passa, no et quedes callada, no permetes que continue ocorrent.