PLA DE PART EN TEMPS DE COVID-19

Davant les diferències de protocols que s’estan aplicant respecte al part en els diferents hospitals de la Comunitat Valenciana i en la resta del país, en aquests temps davant la pandèmia per COVID-19, hem cregut important oferir a les embarassades un model de Pla de Part que elles puguen adaptar als seus interessos i presentar davant l’organisme competent, per a evitar que es vulneren els seus drets, els de la parella i el nounat.

Està redactat a partir de les evidències científiques publicades fins hui, per l’OMS, la IHAN i el Ministeri de Sanitat.

És un model o esborrany, al qual incorporar la informació que ella tinguera en la seua cartilla d’embaràs i ha de ser completat o revisat amb l’assessorament de la matrona/llevador i/o el/la obstetra que vinga atenent la gestant.

Ha sigut redactat pel D. Enrique Jesús Jareño Roglán, Pediatre, i la nostra advocada Nuria Benito Ruiz i aporta la bibliografia científica en la qual es recolza.

És fonamental que el document vaja signat per la gestant, en les fulles assenyalades, la parella també pot signar-lo.

Per fer constar la validesa ha de ser presentat i registrat, si pot ser abans del part.

Per a això caldria enviar-ho per correu electrònic al Servei d’Atenció al Pacient de l’Hospital que corresponga, signat electrònicament (en cas de no tindre signatura digital, imprimir, signar i escanejar). Cal guardar una còpia de certificació de l’enviament a través d’un servei com el de “Safe Stamper” o similar, com a garantia de presentació del document.

En cas de no poder fer-ho amb antelació es pot emportar en la cartilla d’embaràs i presentar-ho per al seu registre el dia d’ingrés per part en Urgències de l’hospital, portant dues còpies i perquè segellen una.

Els centres SAIP dels Hospitals de la Comunitat Valenciana amb telèfons i adreces de correu electrònic, extrets de la web de la GVA:

Qualsevol dubte relacionat amb aquest tema, es pot traslladar per correu electrònic a la nostra advocada Nuria Benito a juridico@amamanta.es Recorda que les sòcies d’Amamanta tenen avantatges en aquestes consultes.

Esperem que aquesta informació siga de la vostra utilitat.