COVID-19 en lactància i embaràs

Constantment ens està arribant nova informació sobre el coronavirus i la seua relació en casos de lactància i embaràs. Hem seleccionat aquells que ens han semblat més importants per la seua rellevància i per la claredat amb la qual s’han elaborat. Abans de res, recordem, que la lactància és compatible i totalment recomanable pese al coronavirus, i que els medicaments que s’utilitzen per a tractar-ho també ho són.

Document elaborat pel Comité de Lactància del CS de Montcada

Documents elaborats i actualitzats per la IHAN (02-04-20)

Imatge extreta de l’ACPAM, il·lustrada per @esmeraldailustracion