Recomanacions per al bon inici de la lactància

L’inici de la lactància pot ser fácil si tenim en compte unes pautes que ens permetran assentar les bases perquè la lactància siga satisfactòria:

1. Posa al bebé al pit tan bon punt nasca. Passades 2 hores, el bebé s’adorm, el seu interés disminueix i dificulta l’enganxament.

2. La primera llet que produeix el teu pit es diu calostre, aquest «or líquid» conté tots els nutrients necessaris per als seus primers dies de vida i li aporta totes les defenses immunitàries necessàries. El nounat naix amb l’estómac de la grandària d’una cirera, per això el calostre és molt concentrat i se segrega en quantitats molt xicotetes. Nutricionalment, el teu bebé no necessita res més.

3. Alleta a demanda. Ofereix el pit al bebé cada vegada que mostre interés, no esperes que plore. Durant les primeres setmanes el bebé ha de fer entre 10 i 12 alletaments diaris. Els nounats no entenen d’horaris.

4. Deixa que el bebé siga qui solte el pit per a assegurar que l’haja buidat per complet, així aconseguiràs que reba la llet amb més contingut gras.

5. Evita l’ús de tetines, biberons, xuplons o mugroneres. Confonen la succió del bebé, redueixen les preses i afecten negativament la teua producció de llet.

6. No dones un altre líquid que no siga llet materna, perquè omplin el seu estómac, redueixen l’apetit, disminueixen les preses i no l’alimenten.

7. Vigila la postura i l’enganxament, i corregeix si fora necessari. Recorda: donar de mamar no fa mal, en cas de tindre dolor, demana ajuda.

8. Recorda que el teu pit calma moltes necessitats del bebé, no sols la fam. Mamant, el teu bebé troba la tranquil·litat, la seguretat, el son… A més d’enfortir el vincle entre vosaltres.

9. Mantín el contacte amb el teu bebé des del naixement. Això et permetrà conéixer millor les seues necessitats i li donaràs seguretat.

10. Busca la teua relaxació i tranquil·litat, altres coses poden esperar. Descansa amb el teu bebé per a transmetre-li calma. Escolta’t a tu mateixa i escolta el teu fill o filla.

Pots descarregar-te aquestes recomanacions i més informació en el fullet que hem editat, el trobaràs en el menú de la dreta.