Política de privacitat: les teues dades són el més important

D’acord amb el que s’estableix pel Reglament de la Unió Europea núm. 2016/679 de 27 d’abril del 2016, des d’Amamanta t’informem que:

  1. RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les teues dades?

Identitat: AMAMANTA GRUP DE SUPORT A LA LACTÀNCIA MATERNA

Adreça postal: C/ la Pobla de Vallbona núm. 14-1 (46191 Vilamarxant)

Telèfon: 699420414

Contacte: secretaria@amamanta.es

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les teues dades personals?

Les teues dades seran gestionats i administrades amb la finalitat de fer-te partícip de les actuacions que duguem a terme per part de l’associació i de l’acord d’alta de soci/sòcia que firmes, incloent la prestació de serveis de consultoria que ens sol·licites, com la jurídica, així com la gestió econòmica de les quotes, l’enviament d’informació d’esdeveniments, convocatòries de concursos, actualitzacions informatives, o qualsevol altra que estiga relacionada amb les finalitats de la nostra associació.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant temps conservarem les teues dades?

Conservarem les teues dades mentre dure la teua condició de soci o sòcia, prolongant-se durant el màxim d’un mes després de la teua baixa voluntària o de la baixa automàtica per impagament de les quotes de soci/sòcia.

4. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base legal per al tractament de les teues dades radica en l’acord d’associació que signes amb la teua alta i la finalitat de la qual descrivim en l’apartat 2n d’aquesta comunicació informativa.

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

Les teues dades personals només seran cedides a les autoritats legals en cas que siguem requerits per a això.

6. DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teues dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtindre confirmació sobre si en l’Associació Amamanta estem tractant dades personals que et concernisquen o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teues dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També, en casos determinats i per motius relacionats amb la teua situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teues dades. Amamanta deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres al següent email: secretaria@amamanta.es.

També pots dirigir-te a nosaltres mitjançant correu postal en la següent adreça: C/ la Pobla de Vallbona, 14-1 (46191 Vilamarxant). Adreçat a Atenció al Soci/a i indicant en el sobre “Protecció de Dades”. Recorda facilitar la major informació possible sobre la teua sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon i objecte de la teua sol·licitud.

Finalment, t’informem que pots dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teues dades personals.